carskie wrota


carskie wrota
carskie wrota {{/stl_13}}{{stl_7}}'środkowe, bogato zdobione drzwi ikonostasu, oddzielające w cerkwi ołtarz od nawy' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • wrota — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. nmos, blp, D. wrót {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wielkie drzwi, zazwyczaj dwuskrzydłowe, dawniej w ogrodzeniach, murach zamków, dziś w niektórych budynkach gospodarczych; brama : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wrota — blp, D. wrót «wielkie drzwi, zwykle dwuskrzydłowe, dawniej w ogrodzeniach, murach zamków itp., dziś w budynkach gospodarczych, zwłaszcza w stodole» Drewniane, żelazne wrota. Wrota stodoły. Wchodzić, wjeżdżać przez wrota. Stać we wrotach. Wrota… …   Słownik języka polskiego

  • carski — carskiscy «odnoszący się do cara; związany z rządami carów (zwłaszcza w odniesieniu do Rosji)» Czasy, rządy, wojska carskie. Rosja carska. Ukaz carski. Zabór carski. ∆ rel. Carskie wrota «w chrześcijańskich kościołach wschodnich: główne, bogato… …   Słownik języka polskiego